WEIMARSKIE SPOTKANIA Z HISTORIĄ 2018
ZWODZICIELSKIE NAMOWY
OPÓR NIE MA SENSU?
26.-28.10.2018

My, ludzie, często pozwalamy na to, aby rajskie węże, błyszczące złoto, obietnice życia wiecznego, smakowite potrawy, piękne ciała albo wykute w myśli ideologie wodziły nas na pokuszenie. Pokusy są w stanie złamać naszą wolę i przekierować nas w inną, nie zawsze dobrą stronę. Trudno jest im się oprzeć, gdyż opór wymaga pewnego wysiłku. Dychotomia pokusy i oporu przenika całą historię gatunku ludzkiego. I tak temat dziesiątej edycji Weimarskich spotkań z historią – „Zwodzicielskie nomowy? Opór nie ma sensu!“ – staje się jeszcze bardziej aktualny niż tematy, którymi zajmowaliśmy sie dotychczas. Wielu ludzi uskarża się na kusicielską siłę nieustających ofert konsumpcyjnych, mediów społecznościowych względnie nowych prądów politycznych napierających z prawej strony spektrum politycznego. Cóż mamy im do przeciwstawienia? Dobrej rady warto poszukać w historii.

Motto „Zwodzicielskie nomowy? Opór nie ma sensu!“ będzie przyświecało tegorocznym Weimarskim spotkaniom z historią, które potrwają od 26 do 28 października. To ten temat przebadamy jak zwykle dogłębnie w jego wymiarze historycznym. Spróbujemy przy tym odpowiedzieć na pytanie, na czym właściwie polega zwodzicielska siła różnych pokus. Czy pokusą są dla nas jedynie rozkosze ciała lub podniebienia, wprowadzające nas w ekstazę, która sprawia, że nie dotrzymujemy przyrzeczeń, a czasami działamy nawet wbrew naszej woli? My, ludzie, dążymy do wzniosłych celów, chcemy się rozwijać i rzadko poprzestajemy na tym, co mamy. (S)pokój, doborobyt, szacunek, poszanowanie własnej i cudzej tożsamości, rozkoszowanie się sztuką, zdrowie albo wiedza i prawda - to tylko kilka haseł, które określają nasze złożone potrzeby kulturalne. Gdy nie mamy możliwości ich zaspokojenia, łatwiej ulegamy pokusom. Stajemy się otwarci na obce nam dotychczas opinie, ideologie i fantazmaty (polityczne). Modyfikujemy swoje przyzwyczajenia konsumpcyjne, zrywamy dotychczasowe przyjaźnie, a nawet zmieniamy dogłębnie poglądy i porzucamy sposób postępowania, który do tej pory uważaliśmy za słuszny. Nasza aktualna sytuacja wielu osobom przypomina czasy, kiedy to dzięki zręcznej propagandzie Trzeciej Rzeszy uwodzicielska siła pewnej ideologii pociągnęła za sobą masy, co otworzyło jeden z najmroczniejszych rozdziałów niemieckiej historii. Współcześni populiści nadal (a może raczej: ponownie) przytaczają proste, często ideologiczne odpowiedzi na coraz bardziej złożone problemy naszego świata oplecionego siatką globalnych powiązań.


Istnieje jednak sposób radzenia sobie ze zwodzicielskimi namowami. Jest nim bierny albo nawet aktywny opór. Narzuca go nam głos sumienia, podszeptujący, żeby nie ulegać pokusom. Nasz wewnętrzny kompas, wpojone nam systemy wartości pokazują, co jest słuszne, dobre i prawdziwe. Opór może z jednej strony oznaczać jedynie nieuleganie jakiejś kuszącej ideologii, nieposłuszeństwo i niedostosowanie lub – z drugiej strony – przyjmować postać oporu politycznego lub nawet walki (zbrojnej) z bezprawiem.
Granice między zwodniczymi namowami, odmową i oporem są płynne i zmieniają się w zależności od czasów i społeczeństw, w których żyjemy. Tegoroczne Spotkania po raz kolejny połączą aktualne problemy naszych czasów z refleksją nad wydarzeniami historycznymi. Poruszymy na nich między innymi następujące kwestie: Ile uwodzicielskiej siły kryją w sobie teorie spiskowe, które usiłują w przystępny sposób wyjaśniać niewytłumaczalne zjawiska lub wydarzenia? Rosnący w siłę populizm jest starszy niż nasz demokratyczny porządek. Z tego względu należy zadać sobie także pytanie, czy zdrowa demokracja już zawsze „potrzebowała” populizmu? Jak silna była wojenna propaganda w czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) i jaką uwodzicielską siłę miała konsumpcja w różnych porządkach społecznych?
Jeśli chcemy zrozumieć nasze czasy, które kryją w sobie tyle pokus i stwarzają konieczność stawiania im czoła, powinniśmy znać swoją historię. Zapraszamy zatem do rozmowy w ramach X Weimarskich spotkań z historią!

-----
Dodatkowe informacje na stronie: HUwww.weimarer-rendezvous.de
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.
Organizator: Miasto Weimar oraz stowarzyszenie Förderverein Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte e.V.
-----